Adatvédelem

Bevezetés

A DFP Kft. (a továbbiakban „Szolgáltató)” adatvédelmi elveinek meghatározásakor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvényt, valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatát vette figyelembe.

Szolgáltató számára kiemelkedő fontosságú, hogy gondoskodjon a felhasználók személyes adatainak biztonságáról. Ennek biztosítása érdekében kötelezettséget vállal, hogy megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelme, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtat a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben, úgy ügyfeleit a változásokról előzetesen értesíti.

Személyes adatok kezelése

Személyes adatnak számít minden, amelynek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, illetve vele kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, mint például a név, postacím, telefonszám, vagy az e-mail cím. Bizonyos, a dfp.hu oldalon működő szolgáltatások, így például a sajtófotók keresése és letöltése, árajánlatkérés regisztrációhoz kötött, ilyenkor szükséges a személyes adatok megadása. Ilyen esetekben Szolgáltató mindig tájékoztatja a felhasználót az adatfelvétel céljáról, a felhasználó pedig a tájékoztató értelmében szabadon eldöntheti, hogy kívánja-e megadni a szükséges információkat. Szolgáltató vállalja, hogy az ily módon megadott adatokat csak a feltüntetett célra, illetve az azzal kapcsolatos kommunikációban használja fel.

Szolgáltató vállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítja, kivéve azokban az esetekben, amikor az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon, például bűncselekmény gyanúja miatt kérik fel. Ilyenkor Szolgáltató a törvényi kötelezettségeinek eleget téve átadja a kért információt.

Választási szabadság

Szolgáltató vállalja, hogy ügyfele kérésére személyes adatait törli rendszeréből, ez azonban jelentheti azt, hogy a korábban megszokott szolgáltatásokat az ügyfél, akinek személyes adatait Szolgáltató törölte, a továbbiakban nem tudja igénybe venni.

Szolgáltató meghatározott időközönként ajánlatokat, hírleveleket küld regisztrált ügyfeleinek, de lehetővé teszi, hogy bármely ügyfele megszüntesse ezt a szolgáltatást. Azok az ügyfelek, akik nem tartanak igényt a szolgáltatásra, egy e-mail elküldésével leiratkozhatnak a hírlevélről. A lemondó e-mailt arra a címre kell elküldeni, ahonnan ügyfél a hírlevelet kapta.

Tájékoztatás

Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat.